Werken aan Engels                                            

 

Een vernieuwende opzet voor het Engelse taalonderwijs die bestaat uit een leerlijn Engels, waarbij de basisvaardigheden voor Engels gekoppeld zijn aan een LVS voor zowel de docent als voor de leerling. De leerlijn Engels voldoet aan de ERK’s (Europees Referentie Kader) zoals deze opgesteld zijn voor het talenonderwijs. Tevens zijn de kerndoelen voor het speciaal onderwijs opgenomen in de leerlijn Engels.

 

De werkwijze behorende bij Werken aan Engels.

Elke leerling is anders en heeft andere onderwijsbehoeftes. Deze lesstof kan zo aangeboden worden dat de docent kan anticiperen op de onderwijsbehoeftes van de individuele leerlingen. Leerlingen die het ERK niveau A1 niet kunnen behalen, kunnen gebruik maken van de oefenstof voor Engels die op maat aangeboden kan worden. Leerlingen kunnen voor verschillende onderdelen van de methode een certificaat behalen. 

 

Begintoets.

Aan de methode Werken aan Engels zal een begintoets gekoppeld worden. Door middel van deze begintoets zal goed zichtbaar worden op welke onderdelen van de leerlijn de leerlingen uitvallen of juist uitblinken. Het lesprogramma kan vervolgens aangepast worden op de individuele behoefte van de leerlingen.

 

 

Het LVS is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

De docent heeft op een eenvoudige en snelle

manier een duidelijk overzicht van het niveau en

de vorderingen van de leerlingen. De vorderingen van de leerlingen kunnen eenvoudig bijgehouden worden door middel van de aftekenbalken die in de methode zijn opgenomen. Deze corresponderen met het LVS voor de leerling en de docent, zodat beide partijen een goed en helder overzicht hebben van de leerling.

 

Het lesmateriaal.

Leerlingen krijgen de doelen voor het taalonderwijs behorende bij ERK niveau A1 in een aansprekende context aangeboden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de leerlingen inzicht krijgen in de toepasbaarheid van het Engels. Deze context wordt gevormd door zinnen voorkomen in herkenbare dagelijkse situaties zoals deze op bijvoorbeeld vakantie voorkomen. Het lesmateriaal heeft een duidelijke en overzichtelijke bladspiegel, het bevat geen overbodige tekst of afbeeldingen. Het materiaal voldoet aan het ERK niveau A1(2001) en de kerndoelen zoals deze opgesteld zijn voor het VSO (2010). De lesstof heeft een geleidelijke opbouw, waardoor er voor de meeste leerlingen voldoende oefenstof.